xml feed

<link>'.$shopUrl.'</link>
<description>vojenské oblečení a obuv armád ČR i zahraničních, kompletní vybavení pro přežití v přírodě i pro volný ča </description>';

foreach ($products AS $row){
if ($row['active']){

$kategorie=array();
$category = new Category(intval($row['id_category_default']), intval(6));
while ($category->id <> 1) {
$kategorie[]=$category->hideCategoryPosition($category->name);
$category = new Category(intval($category->id_parent), intval(6));
}

$img=Product::getCover($row['id_product']);
echo '
<item>
<title>'.str_replace("&", "&amp;", $row['manufacturer_name']).' '.str_replace("&", "and", strip_tags($row['name'])).'</title>
<link>'.$row['link'].'</link>
<description>'.str_replace("&", "and", strip_tags($row['description_short'])).'.'.str_replace("&", "and", strip_tags($row['description'])).'</description>
<g:brand>'.str_replace("&", "&amp;", $row['manufacturer_name']).'</g:brand>
<g:condition>new</g:condition>
<g:id>'.$row['id_product'].'</g:id>
<g:image_link>'.$shopUrl.'/img/p/'.$row['id_product'].'-'.$img['id_image'].'-home.jpg</g:image_link>
<g:price>'.Product::getPriceStatic(intval($row['id_product'])).' </g:price>
</item>';

}
}
echo '</channel>
</rss>';

 

?>